Preteky vMaďarsku: I. Viktória Hrablayová, II. Barbora Horniaková 10.8.2014

 Preteky vMaďarsku: I. Viktória Hrablayová, II. Barbora Horniaková  10.8.2014