Opäť druhý najúspešnejší klub v Slovenskej republike – letná sezóna 2014

Opäť druhý najúspešnejší klub v Slovenskej republike – letná sezóna 2014

V letnej sezóne Slovenského Viessmann pohára 2014 sme z pomedzi 25 slovenských klubov obhájili výborné druhé miesto s celkovým počtom 11722,24 bodov. Naša strata na prvé miesto bola mimoriadne tesná a to len 7,31 bodov.

Obrázok - Celkové bodové hodnotenie klubov vo Viessmann pohári - leto 2014 

 

Naši zástupcovia v seniorských kategóriách potvrdili svoju dominanciu ako lídri tabuľky. V juniorských kategóriách sme zaostali a obsadili celkové deviate miesto a v žiackych kategóriách opäť výborné druhé miesto. V letnej sezóne sme získali 5 titulov majstra Slovenskej republiky.

Individuálne výsledky našich zástupcov:

Dorastenci 16-17r. -  8. miesto Tomáš Longauer II. výkonnostná trieda

                                   10. miesto Adrián Harčárik II. výkonnostná trieda

Juniori 20-21r.-         8. miesto Peter Seifert III. výkonnostná trieda

                                  9. miesto Dušan Sliačan bez výkonnostnej triedy

 

Ženy 22-30r. -           I. miesto Elena Ermaková Majstrovská výkonnostná trieda

                                  9. miesto Jana Pastuchová bez výkonnostnej triedy

                                  

 

Ženy 31 r. a staršieI. miesto Evka Lehotská Majstrovská výkonnostná trieda

            II. miesto  Vierka Kubacká Majstrovská výkonnostná trieda               

          5.  miesto Marta Forster (Hrablayová) I. výkonnostná trieda

                                   6.  miesto Dana Bartalská-Niňajová I. výkonnostná trieda            

                                   

Muži 22-35r. -           6. miesto Peter Kazár I. výkonnostná trieda

                                 14. miesto Tomáš Bartkobez výkonnostnej triedy

                                 15. miesto Rudolf Michalovský II. výkonnostná trieda

                                 20. miesto Juraj Lešťan bez výkonnostnej triedy

 

Muži 36-45r.-            II. miesto Pavol Horniak I. výkonnostná trieda

                                 5. miesto Ján Holiga I. výkonnostná trieda

                                 8. miesto Milan Niňaj II. výkonnostná trieda

                                 9. miesto Jaroslav Brezina III. výkonnostná trieda

                                10. miesto Ivan Bukas bez výkonnostnej triedy

 

Muži 46 r. a starší -  6. miesto Marián Kazár III. výkonnostná trieda

        9. miesto Ján Fajnor bez výkonnostnej triedy

       11. miesto Peter Lešťan bez výkonnostnej triedy

                       

Žiaci 10-11r. -         4. miesto Matej Horniak I. výkonnostná trieda

                   6. miesto Sebastian Ilavský I. výkonnostná trieda

     12. miesto Matej Pružina bez výkonnostnej triedy

 

           

Žiaci 12-13r. -       16. miesto Roman Machala III. výkonnostná trieda

 

Žiaci 14-15r. -        I. miesto Dušan Peťko I. výkonnostná trieda      

    20. miesto Viktor Papaj III. výkonnostná trieda

 

Žiačky 10-11r. -    5.  miesto Kristína Makovínyová I. výkonnostná trieda

    9.  miesto Patrícia Papajová I. výkonnostná trieda

   10.  miesto Adela Machalová I. výkonnostná trieda

                       

Žiačky 12-13r. -    II. miesto Viktória Forster Majstrovská výkonnostná trieda

    7. miesto Barbora Horniaková I. výkonnostná trieda

   16. miesto Hana Lányová II. výkonnostná trieda

   26. miesto Miroslava Kindernayová bez výkonnostnej triedy

                      

Žiačky 14-15r. -   II.  miesto Zuzana Longauerová Majstrovská výkonnostná trieda

                            17. miesto Stela Šavelová II. výkonnostná trieda

   21. miesto Lucia Janíková III. výkonnostná trieda

 

K rozvoju a k propagácii biatlonu sme prispeli úspešnou organizáciou dvoch veľkých športových podujatí: II. Viessmann pohár v letnom biatlone a Majstrovstvá Banskobystrického kraja a 33. ročník Memoriálu hrdinov SNP v letnom biatlone s účasťou slovenských reprezentačných tímov, úspešných športovcov všetkých vekových kategórií a zahraničných pretekárov z Maďarska.

Obrázok - Oficiálny plagát pre II. Viessmann pohár v letnom biatlone 

 

Obrázok - Oficiálny plagát pre Majstrovstvá Banskobystrického kraja a 33. ročník memoriálu hrdinov SNP v letnom biatlone 

 

Verejnosť sme naďalej oboznamovali o našej činnosti na internetovej stránke kbpredajna.webnode.sk, ktorá zaznamenala nárast počtu návštev na úroveň 3250 návštev za mesiac september 2014. Taktiež aj náš facebookový profil sa naďalej teší obľube, ktorú dokazuje počet 1205 priateľov.

 

Za finančnú a materiálnu pomoc vďačíme Slovenskému zväzu biatlonu, obci Predajná, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, našim členom a ďalším partnerom, ktorí prispeli vecnými cenami pre najúspešnejších pretekárov na športových podujatiach v Predajnej.

 

„ Letná sezóna 2014 bola úspešná. Vyzdvihujem najmä nárast počtu žiakov, celkové druhé miesto vo Viessmann pohári a dve úspešne zorganizované podujatia na strelnici Šimáň v Predajnej. Osobitné poďakovanie za prácu patri trénerovi Mariánovi Kazárovi a členom: Pavlovi Horniakovi, Adrianovi Šavelovi, Klementíne Štricovej, Janovi Fajnorovi, Ľubomírovi a Evke Longauerovím, Pavlovi Tokárčikovi, Martinovi Štricovi, Michalovi Marčokovi, Ivanovi Kindernayovi, Vierke Kubackej, Zuzane Valovej, Janke Kotmutíkovej, Miroslavovi Forsterovi, Evke Lehotskej, Jankovi Medveďovi, Martine Makovínyovej, Márii Ottovej a ďalším pracovitým členom združených pri KB Predajná.“

 

Mgr. Peter Kazár

Predseda KB Predajná