Oficiálny plagát a partneri podujatia - Majstrovstvá Slovenskej republiky, Predajná 12.-13. 9. 2015

Oficiálny plagát a partneri podujatia - Majstrovstvá Slovenskej republiky, Predajná 12.-13. 9. 2015