Klub biatlonu Predajná

Klub biatlonu Predajná združuje aktívnych športovcov, mládež aj seniorov. Zameriava sa na športovú prípravu mládeže a organizuje športové podujatia v biatlone na strelnici Šimáň v Predajnej. 

História klubu sa datuje od roku 2009, kedy sme pre zlepšenie efektívnosti príprav športových podujatí v biatlone vytvorili občianske združenie Klub biatlonu Predajná. Klub združoval rozhodcov, trénerov a nadšencov biatlonu aktívnych na strelnici Šimáň v Predajnej. Členovia KB aktívne nadviazali na dvadsaťpäť ročnú tradíciu usporadúvania športových podujatí v Predajnej.

V roku 2012 sa do klubu pridalo viacero aktívnych športovcov od žiackych po veteránske kategórie a tak sme spolu s trénermi, organizátormi a rozhodcami vytvorili personálne silné zoskupenie. Naše športové úspechy v zimnej sezóne 2012/2013 dokladuje siedme miesto v celkovom hodnotení klubov vo Viessmann slovenskom pohári. V štatistike získaných medailí na Majstrovstvách SR sme sa vďaka menovaným a ostatným členom KB zaradili na desiate miesto s bilanciou 1 zlatá, 5 strieborných a 6 bronzových medailí (Spravodaj SZB, 2013). Členmi klubu sú reprezentanti SR v biatlone Peter Kazár (muži A - B tím), Rudolf Michalovský (Juniori) a viacerí držitelia I. výkonnostnej triedy: Radovan Hasilla (Muži A), Horniak Pavol (Muži B), Eva Lehotská (Ženy A) a Zuzana Longauerová (Žiačky B). V klube sa usilujeme nielen o športové výsledky, ale aj o celkové zlepšenie pohybových schopností a harmonický vývoj organizmu mladých detí a ostatných športovcov združených v KB Predajná.

 

Informatívny výpis z registra občianskych združení (Register OZ, 2013)

Názov združenia: Klub BIATLONU Predajná

Sídlo: Strelnica Šimáň, Podhrádok, 97663 Predajná, Slovenská republika

IČO: 45028630

Dátum vzniku: 24.06.2009

Osoby oprávnené konať v mene združenia (Fyzické osoby): Peter Kazár, Klementína Štricová, Viera Kubacká

Oblasť činnosti: Kluby

Číslo účtu 0305079426/0900 SLSP, a.s. 

Klub biatlonu Predajná je registrovaný ako aktívny športový klub. v Slovenskom zväze biatlonu (Biathlon.sk, 2013) a v Slovenskej lyžiarskej asociácii v úseku bežeckého lyžovania (Slovak-ski.sk, 2013).

 

Základňa mládeže pri Klube biatlonu Predajná 

Slovenský zväz biatlonu realizuje v rámci rastu športovej disciplíny projekt rozvoja mládežníckej základne SZB "V bielej stope olympijských medailistov". Víziou projektu je vybudovanie komplexného, dlhodobo udržateľného, efektívne fungujúceho systému výberu, výchovy a práce s talentovanou mládežou. 

Základným článkom systému prípravy a výchovy mládeže sú športové kluby a v nich vytvorené základne mládeže. V klube sa usilujeme o komplexný a harmonický rozvoj mladého organizmu zverencov s dôrazom na ich pohybové schopnosti.  

Na zabezpečení fungovania základne mládeže sa podieľajú: Klub biatlonu Predajná, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Slovenského zväzu biatlonu, Základná škola s materskou školou v Predajnej,  rodičia, sponzori a podporovatelia klubu.

 

Kompletné informácie o projekte tu: biathlon.sk/files/szb/publikacie/biatlon/bsom.pdf

 

Logo klubu: 

 

 

 

ODKAZY

BIATHLON.sk: Slovenský zväz biatlonu [online]. Banská Bystrica, 2013 [cit. 2013-06-16]. Dostupné z: https://biathlon.sk/

REGISTER OZ: Register občianskych združení [online]. Bratislava: Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2013 [cit. 2013-06-16]. Dostupné na internete: https://portal.ives.sk/registre/detailOZ.do?action=aktualny&formular=ico&id=196324

SLOVAK-SKI.sk: Slovenská Lyžiarska asociácia [online]. Bežecké lyžovanie, 2013 [cit. 2013-06-16]. Dostupné z: https://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie

SPRAVODAJ SZB: Zima 2012/2013 [online]. Banská Bystrica: Slovenský zväz biatlonu, 2013 [cit. 2013-06-16]. Dostupné na internete: https://biathlon.sk/szb/publikacie/spravodaj