DVOJBOJ MLÁDEŽE - Predajná, strelnica Šimáň, streda 06.05.2015

DVOJBOJ MLÁDEŽE - Predajná, strelnica Šimáň, streda 06.05.2015

DVOJBOJ MLÁDEŽE

Predajná, strelnica Šimáň, streda 06.05.2015

 

 

Disciplíny a predbežný časový rozpis:  prezentácia na strelnici Šimáň o 8:30 – 9:30 hod.

 

1.   Streľba z ľubovoľnej vzduchovej pušky na 10 metrov do sklopných terčov v priemere 1,5 cm v polohe ľah a 4 cm v polohe stoj.

 

10:00 hod, nástrel 10 min.

 

Mladšie žiactvo 5 výstrelov ľah + 5 výstrelov ľah, zásah 10 bodov (sumár bodov)

Staršie žiactvo 5 výstrelov ľah + 5 výstrelov stoj, zásah 10 bodov (sumár bodov)

 

2.  Cezpoľný beh s prekážkami, štart 11:30

 Kategórie a dĺžka tratí:

-           mladšie žiačky ročník narodenia 2003, 2004, 2005       2 km

-           mladší žiaci ročník narodenia 2003, 2004, 2005            2 km

-           staršie žiačky ročník narodenia 2000, 2001, 2002         3 km

-           starší žiaci ročník narodenia 2000, 2001, 2002              3 km

 

Hodnotenie: víťaz kategórie získa 100 bodov a percentuálne bodovanie ďalších pretekárov v kategórií sa bude odvíjať od časového odstupu podľa straty na víťaza.

 

Celkové hodnotenie: celkoví víťazi budú pretekári s najvyšším súčtom bodov z oboch disciplín

 

Celkové hodnotenie družstiev škôl bude vypočítané na základe súčtu bodov členov jednotlivých družstiev. Do hodnotenia budú započítaní dvaja najlepší pretekári z družstva v každej kategórii.

 

Ceny:                        

Odmenení budú prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách a prvé tri družstvá škôl.

 

Občerstvenie zabezpečí organizátor.

 

Prihlášky: do 04.05.2015  na adresu kazar.marian@gmail.com, kontakt 00421/905 756 646

 

Marian Kazár                         

 manažér KB Predajná

 

 PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE