Dvojboj mládeže – Predajná

Po minuloročnej premiére sme dňa 05. 05. 2016 organizovali v spolupráci so ZŠ a MŠ Predajná  a obcou Predajná preteky pre žiakov základných škôl s názvom ,,Dvojboj mládeže“. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 65 pretekárov z blízkeho okolia, Levoče, Martina a Maďarska.  Žiaci súťažili v kľudovej streľbe na 10 metrov zo vzduchovej zbrane a behu na dva alebo tri kilometre v cezpoľnom behu s prekážkami. Vyhodnotené boli individuálne súťaže a preteky školských družstiev. 

 

Výsledková listina

PDF: na stiahnutie. 

 

pk, mš