Športový tábor pre mladých biatlonistov

Športový tábor pre mladých biatlonistov

Predvianočný víkend od 19. do 21. 12. 2014 strávili naši mladí biatlonisti na Skalke pri Kremnici. Tu sa pripravovali na zimnú sezónu spoločne s ostatnými členmi základní mládeže v rámci druhého tréningového tábora Slovenského zväzu biatlonu. Žiaci počas troch dní absolvovali tréning v telocvični na klasických a korčuliarskych lyžiach.

Ďakujeme Slovenskému zväzu biatlonu za organizáciu tábora a 7 párov nových klasických lyží Fischer pre členov základne mládeže pri KB Predajná.

pk 

foto: ph, mh